top of page
Recepcja
IMG_0578
ECHO 3D
Kardiologia dziecięca
IMG_3686
IMG_3702

O NAS

Poradnia Kardiologiczna PULS rozpoczeła działalność na rynku medycznym Bełchatowa w 2009 roku. Poradnia jest poradnią specjalistyczną dla chorych z chorobami serca i układu krążenia.  Oferujemy Państwu badania na sprzęcie wysokiej klasy, który umożliwiają szybką diagnostykę kardiologiczną. 
Zapewniamy leczenie zgodne z aktualnymi standardami postępowania i najnowszą wiedzą opartą na wynikach międzynarodowych badań klinicznych (EBM, Evidence Based Medicine).
 
Od 2017 roku poradnia znajduje się w nowym budynku

 

Nie mamy podpisanej umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
 

O nas

DIAGNOSTYKA

Wykonujemy badania diagnostyczne zlecone przez innych lekarzy kardiologów.

 EKG

Badanie elektrokardiograficzne jest podstawowym
badaniem kardiologicznym wykonywanym u każdego chorego przed każdą kolejną wizytą w poradni kardiologicznej. 

Badania wykonywane są aparatami: WellchAllyn CP 200 Mortara ELLI 350

ECHO
Przezklatkowe echokardiograficzne badanie (TTE) serca umożliwia wizualizacje struktur serca i ich ocenę pod katem prawidłowej morfologii i funkcji.
Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu umożliwia ocenę przepływu krwi ocenianą widmem dopplerowskim lub znakowanym kolorem. Ocena mięśnia lewej komory pozwala ocenić kurczliwość, a dodatkowe znakowanie dopplerem kolorowym ułatwia rozpoznanie zaburzeń kurczliwości. Badenie echokardiograficzne z wykorzystaniem dopplera, dopplera znakowanego kolorem i dopplera tkankowego jest w chwili obecnej podstawowym badaniem kardiologicznym. W poradni można wykonać badanie 4D umożliwiające dokładną ocenę struktur serca.
Badania wykonywane są aparatami: GE Healthcare VIVID E96 z użyciem głowic 4V, M4S, 6S (głowica pediatryczna) ​GE Healthcare VIVID S6 z użyciem głowicy 3S.

ECHO przezprzełykowe

Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe (TEE) jest półinwazyjnym badaniem w celu uwidocznienia struktur serca z dostępu przezprzełykowego i przezżołądkowego.

Wskazania do badania wynikają z niemożności uzyskania potrzebnych dla leczenia pacjenta informacji w badaniu przez ścianę klatki piersiowej. O celowości badania decyduje lekarz, a w czasie badania może dojść do powikłań wynikających z koniecznością wprowadzenia głowicy do przełyku oraz górnej części żołądka, a także z zastosowanym znieczuleniem miejscowym oraz podawanym dożylnie lekiem uspokajającym. Badanie wymaga pisemnej zgody chorego.

 

Badania wykonywane są aparatami: GE Healthcare VIVID S6 z użyciem głowicy 6Tc-RS  GE Healthcare VIVID S6 z użyciem głowicy 6Tc-RS.

Próba wysiłkowa

Właściwie elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Badanie polegające na obciążeniu pacjenta fizjologicznym wysiłkiem na ruchomej bieżni z jednoczesną analiza zapisu EKG oraz monitorowaniem ciśnienia tętniczego. 

Badanie wykonuje się celem wykrycie niedokrwienia mięśnia sercowo, oceny zaburzeń rytmu współistniejących z chorobą wieńcową oraz określeniem wydolności fizycznej pacjenta. U chorych z nadciśnieniem tętniczym próba określa stopnień obciążenia wysiłkiem jak i skuteczność stosowanego leczenia.

Badania wykonywane są   z użyciem oprogramowania WellchAllyn Cardio Perfect Pro na bieżnia TrackMaster

Holter sercowy

24 godzinna (lub wielokrotność dni) analiza rytmu serca. Ciągły zapis EKG pozwala ocenić zaburzenia rytmu i przewodzenia.

W przypadku arytmii przewlekłych (np. migotanie przedsionków) pozwala ocenić zastosowane leczenie, jak i wykryć zaburzenia rytmu spowodowane stosowanymi lekami. W aparatach posiadających opcje analizy zmienności rytmu serca można ocenić stan napięcia nerwowego i wykryć jego zaburzenia. W opcji analizującej poszczególne składowe odcinka EKG można ocenić epizody niedokrwienia mięśnia sercowego, czy też wykryć zaburzenia umożliwiające leczenie przed ujawnieniem się choroby. U chorych z stymulatorem serca jest podstawowym narzędziem diagnozującym nieprawidłowa pracę stymulatora. Badanie jest wskazane u chorych z „kołataniami serca”, omdleniami, bólami w klatce piersiowej nie mogącymi wykonać próby wysiłkowej, u chorych z objawami przemęczenia. Holterowska ocena bezdechu sennego - opcja holtera sercowego. Współczesne oprogramowanie holterowskie pozwala u większości chorych wykryć i ocenić zaburzenia oddychania, szczególnie u chorych z bezdechem sennym (ang. OSA, obturative sleep apnea). Metoda ta jest metodą wstępną pozwalająca wykryć przypadki faktycznych bezdechów od innych zaburzeń np. chrapania. Badanie to jest zalecane u chorych z zaburzeniami oddychania często stwierdzanymi przez członków rodziny.

Badania wykonywane są aparatem Schiller Switzerland Medilog Darwin AR 12 zrejestratorami 3-kanałowymi i 12-kanałowym.

Holter ciśnieniowy

24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego (ang. ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) umożliwia ocenę wartości ciśnienia tętniczego w różnych codziennych sytuacjach. Ocena krzywej pozwala obliczyć skuteczność zastosowanego leczenia (wskaźnik T/P), określić poranny wzrost ciśnienia i określić „gładkość” krzywej ciśnienia. Parametry te są pomocne przy ocenie stosowanego leczenia. Chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinni mieć wykonywane badanie praktycznie przy każdej zmianie leczenia jak i przy nieskutecznej kontroli nadciśnienia tętniczego (ciśnienie tętnicze < 140/90 mm Hg, u cukrzyków < 135/85 mm Hg mierzone w pozycji siedzącej po 5 minutowym odpoczynku).

 Badania wykonywane są aparatem IEM Mobil O Graph

Kontrola stymulatorów

Stymulator serca (rozrusznik serca) to małe urządzenie elektroniczne, które wszczepia się chorym, przeważnie z wolnym rytmem serca. Impulsy elektryczne wytwarzane przez stymulator, pobudzają serce do skurczu, zastępując prawidłową aktywność elektryczną serca, lub wspomagają ją w okresach nieprawidłowej aktywacji.

Chorzy z wszczepionym stymulatorem wymagają kontrolnej oceny pracy stymulatora, celem określenia prawidłowości parametrów stymulacji, a z upływem czasu żywotności baterii. Dodatkowo chorzy z implantowanym stymulatorem wymagają pilnej kontroli urządzenia w przypadku zbyt wolnej stymulacji (spadek częstości tętna), przy zawrotach głowy, po omdleniach, przy pogorszeniu wydolności fizycznej.

W poradni kontrolujemy stymulatory (rozruszniki), jak również kardiowertery/defibrylatory firmy Medtronic i Biotronic.

Holter event

Zaburzenia rytmu serca zdarzają się w różnych okresach doby, o różnym nasileniu. Niekiedy ocena rytmu serca poprzez monitorowanie holterowskie wnosi niewiele do diagnostyki, gdyż często zdarza się, ze w dniu rejestracji nie występowały zaburzenia rytmu. Holter EVENT jest urządzeniem monitorującym rytm serca w momencie ich wystąpienia i wyczuwania przez chorego. W przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu chory sam uruchamia aparat, uzyskując zapis przed wystąpieniem zaburzeń i w jego czasie.

Badania wykonywane są aparatem IEM BEAM.

Analiza fali tętna

Analiza fali tętna obwodowego pozwala wyliczyć ciśnienie centralne (aortalne). Stwardnienie ścian tętnic obwodowych zawyża ciśnienie mierzone w sposób tradycyjny i nie odzwierciedla faktycznego ciśnienia w aorcie. Pomiar ten ułatwia podjęcie decyzji, co do zmian w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Badania wykonywane są aparatem IEM Mobil O Graph.

Please reload

Diagnostyka

NASI LEKARZE

Krzysztof Stępień
Dr n. med. KRZYSZTOF STĘPIEŃ

 

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Lek. med. Nina Jabłońska

 

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Badanie kardiologiczne obejmuje:

- badanie echokardiograficzne serca

- badania holterowskie (ocena elektrokardiograficzna, ocena ciśnienia, możliwość elektrograficznego zapisywania zdarzeń)

- próba wysiłkowa

Nas ilekarze

KONTAKT

Kontakt

Adres:

ul. Sadowa 38
97- 400 Bełchatów
poradniapuls@poradniapuls.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek- piątek, 08.00 -18.00

Rejestracja: 44 733 13 10

 

Najszybszym sposobem rezerwacji terminu wizyty jest kontakt telefoniczny (numer stacjonarny).
Ze względu na długi czas oczekiwania na wizytę prosimy o telefoniczne zgłaszanie rezygnacji z wizyty, dzięki temu inna osoba będzie mogła być przyjęta wcześniej.
Kontakt
bottom of page